O Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai

021562347 / +6421562347

Contact data

Telephone number: 021562347
Owner and address:
O Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai
East Tamaki Road 280 2013 Auckland
City: Auckland - New Zealand
more details: Website
This info is supplied without liability.

Location

Click map to enlarge

O Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai Christian church

*E ala i Tofiga Na'o le Aso Gafua e o'o i le Aso Toona'i* Po o le a lava lau tala, matou te talileleia oe e faatasi ma i matou a o tatou taumafai uma ia lelei teisi atu, agalelei teisi atu, fesoasoani teisi atu—aua o le mea lena na aoao mai e Iesu. O i matou o se nuu eseese o soo o Iesu Keriso ma e talileleia tagata uma e tapuai iinei. Tatou te faaaumea faatasi faapea foi ma le ofoina atu o polokalama mo le autalavou ma tamaiti. E mafai e Iesu Keriso ona avea oe ma se tagata e sili ona lelei.

Opening hours

M-Sa 9am-6pm, Su 9am-12:30pm
Assessment: It is a commercial telephone number

New rating to 021562347I'd like to be notified about updates on this number.

 
Should I leave a rating?
If this phone number keeps calling you, the answer should be yes!
Leaving a rating about this number creates a caller 'profile' in our database, allowing other users to inform themselves on the nature of the call before they pick up the phone. This is a step along the path to making unwanted calls a thing of the past. If there are numerous entries for a specific number, we will try to trace the caller and check their legitimacy. Please note our Terms of Use!

Protect your comment against removal! As a registered user, we will contact you before anyone can remove your comment.

If you are the owner of the number or if you have additional information on the company, please use special company listing for more details.

More companies in Mobile Service (Vodafone)

Christian church companies in New Zealand

Most searched telephone numbers in 021 (Mobile Service (Vodafone))